S
Reaction score
12

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mai là 6 tuần, muốn bỏ nữa rồi. Để càng to càng khó. Nếu để mình cũng không lo được cuộc sống tốt cho đứa trẻ. Chưa muốn lamf mẹ. Chỉ muốn chạy trốn. Muốn dựa dẫm. Bố nó cũng chẳng quan tâm sống hay chết của nó. Thì mình cố để làm gì. Đẻ ra nó cũng không hạnh phúc mà.
    Phải cố gắng rất nhiều vì sẽ không thể dựa dẫm mọi người nhiều. Phải mạnh mẽ, khó khăn gì rồi cũng sẽ qua. Dù sao mấy ngày gần đây cũng không khóc nữa, chấp nhận 1 phần hiện thực rồi. Sẽ ổn.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top