S
Reaction score
661

Profile posts Latest activity Postings About

  • - Nếu trên con GPON nhà mạng để VLAN 35 rồi thì ở dưới 4011 không chia VLAN nữa, quay thẳng trên cổng WAN.

    - Nếu báo đỏ thì xem lại cáp quang và đầu Fast, do bị gập, xoắn quá mức, mất tín hiệu quang v.v...

    Hi vọng giúp được bạn!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top