Squall
Reaction score
186

Profile posts Latest activity Postings About

  • Xin lỗi, hỏi 1 câu riêng tư chút. Ông có phải cũng là người có nick Squall trước đây bên gamevn không?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top