tcx2k7

Signature

Có bác nào tính xài Dropbox thì đăng ký bằng link giới thiệu này giúp em: http://db.tt/iQmWSwyi
Em được thêm 500MB, và bác được thêm 500MB. Đôi ta cùng hạnh phúc :D
Còn cái này của OneDrive, để backup cũng sướng https://onedrive.live.com/?invref=54d56cdc88dabb3a&invsrc=90

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top