traxanh
Reaction score
137

Profile posts Latest activity Postings About

  • Ngày 24/2 chính năm Nhâm Dần, Sa hoàng Putin phát động tấn công U cà. 1 quý ngay sau đó, người hàng xóm thân thiện phía nam ở bên kia Á châu, bắt đầu công cuộc mở rộng lãnh thổ :feel_good:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top