Recent content by Tula2410

  1. Tula2410

    HN Sale tới 50% kho CPU, VGA, Main, RAM, SSD, PSU giá siêu tốt cuối năm!

    Ổ cứng SSD VERICO Hawk 128GB M.2 còn giá voz ko bác, tý e qua lấy luôn
  2. Tula2410

    Phát cạc

    :whistle::whistle::whistle:
Top