Recent content by venom25

 1. V

  thắc mắc ADO.NET Entity Data Model

  hơn 400 tables thì map từng table thôi, chớ gen hết 400 bảng chắc chết
 2. V

  thảo luận Fresher Backend thường làm gì ở công ty?

  để biết thêm về API thì có rất nhiều thứ phải biết thêm. 1/API Versioning 2/RESTFul API. 3/API based on language reference 4/ Secured API: Authentication, Authorization. 5/CQRS 6/API Gateway 7/Logging 8/N tier layers 9/Multi tenant API ...... vân vân và mây mây.
 3. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  chịu, mình làm từ 2016 tới 2019 thì vẫn là lương net, lúc mình nghỉ thì dàn nhân sự cấp cao đang thay đổi thì phải
 4. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  thế chính sách deal lương bên họ thay đổi rồi, 2 lần mình vào Nash toàn deal net. Mà ngồi bench là ko có project bonus đâu
 5. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  Nash là lương net nhé, đóng bảo hiểm full lương. Lương tính theo biden đồng, chốt giá đô ngày 22 để tính ra tiền lương theo tiền việt. Nash có trò chia lương ra thành 3 phần: lương + project bonus + skill bonus Ví dụ: lương 1k thì có thể chia thành: 1/ Lương 800 + project bonus 100 + skill...
 6. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  có gì đó sai sai, NodeJS thấy trả cao hơn hẳn .NET mà. PHP thì không rõ.
 7. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  đúng giá rồi đó. ngoài FE, BE còn cả tấn thứ phải lo. Tuy là có team Secu, Network, Infra, nhưng mình phải tạo ticket thì họ mới làm. Mình phải quản lý phần này khi làm senior/lead.
 8. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  nói chung là front to back web dev thì mặt bằng chung ở VN nhiều lắm, Junior khoảng 300 -> <1k, Senior thì tầm 1k-> 3k. Backend hay frontend đi chuyên sâu đều khó cả, nên thường mọi người chỉ chọn đc 1. Đi dàn trải cũng được, nhưng sẽ không sâu như những người theo 1 hướng nhất định.
 9. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  ngoài FE, BE, còn phải lo thêm security, infra, network, whitelisting, blacklisting, documentation. Chỉ FE với BE thôi chưa đủ fullstack đâu. :beat_brick:
 10. V

  thảo luận Mức lương Front/Back/Full tại Tp.HCM

  sau 5 năm đi làm vẫn chưa dám nhận mình phun sờ tác :burn_joss_stick:
 11. V

  thắc mắc .Net Core sao ở Việt Nam hẻo thế nhỉ?

  stack mình làm khá mới. dự án 1: Dynamics CRM 2016, SQL Server, Scribe, Azure Devops. Thiên về backend + data migration dự án 2: .Net Core 3.1, Angular 8, Flutter, Azure DevOps, Docker, Postgres, Redis, SignalR, Solr, Firebase(Push Notification). Mobile app + admin page quản lí data Mình tiếp...
 12. V

  thắc mắc .Net Core sao ở Việt Nam hẻo thế nhỉ?

  mình thì không, mình đang làm product outsource cho dự án chính phủ thôi
 13. V

  thảo luận Liệu có thể thành thạo 11/52 kỹ năng dưới đây?

  vừa principles, tools, framework, patterns, ... Hết đc đống này lương dưới $30000/năm thì khỏi làm
 14. V

  thắc mắc .Net Core sao ở Việt Nam hẻo thế nhỉ?

  .net core mấy cty outsource nhiều lắm. Đông như quân Nguyên, chỉ có điều resource của họ quá nhiều nên không đăng tuyển thôi
Top