New profile posts

“Mua tại lần điều chỉnh đầu tiên (first pullback) sau khi giá thiết lập đỉnh cao mới.
Bán ngay sau lần hồi phục đầu tiên (first rally) sau khi giá tạo đáy mới.”​
- Linda Raschke -​
Sau 1 vài thread trên voz mình bị đánh giá đụt gái.... Thôi mình biết thực lực của mình, để lúc khi nào về Vịt Nem kiếm ngy cho vozer lag mắt.8-)
Thế này cho nó nhanh, thằng nào muốn tranh giành suất được em @Mimichan102 nhận nuôi với tao thì nổ địa chỉ đi.
Tao qua thanh toán từng thằng một, gõ phím mãi cũng mệt.:choler:
Em không còn ngược nắng để yêu anh
Cũng không còn những hờn ghen khắc khoải
Em trở về giữa bộn bề mê mải
Đường anh đi giờ ngược lối em về.
‍‍‍ -Copy Paste-
Top