theNEXTvoz

Kiên Pool
Kiên Pool
nếu là cún thì tôi vẫn cười cui vẻ :still_dreaming:
fothermucker
fothermucker
Cái quan trọng nhất là sau khi nghịch ngu thì nó xem cái xe có sao không chứ không coi thằng bồ có thương tích gì nặng không.
Chuẩn bội bạc cmnr, chắc định hạ sát không thành nên xót xe đây mà.:doubt:
Kiên Pool
Kiên Pool
Nếu là cún thì đó là kiếm cái dép đang mắc vào bánh xe lấy ra cho tôi mang đỡ dẫm vào mảnh nhựa vỡ :still_dreaming:
anhtuan6694
Top