What's new

Latest posts

Latest profile posts

nhậu ko Đại sư
monkey11178
monkey11178
tôi ẩn cư lâu nay
chỉ là hôm nay chợt nghĩ đến hồi tháng ba có spam vụ nhậu nhẹt với Đại sư, rồi cười thầm và gõ cửa nhà Đại sư hòng tìm cố nhân
Diệp Mặc Đại Sư
Diệp Mặc Đại Sư
@monkey11178 nhắc mới nhớ, người bạn nhậu thân thiết a.k.a cuốc trưởng bị xích ra đảo dừa rồi, không biết huynh ấy đang lưu lạn trốn nào, có cơm ngày 3 bữa, ngày ngủ 8 tiếng hay không
thương huynh ấy quá ...
chờ một ngày cùng trư vị huynh dài hội họp quán quen Q.3, không say không về
monkey11178
monkey11178
tôi nghĩ mãi không ra nick của vị huynh đài ấy, chỉ nhớ bắt đầu bằng chữ L
Top