Một tỉnh của Trung Quốc chi 22 tỉ USD chống COVID-19

Top