_NoPainNoGain_

Tôi có tuổi rồi, không muốn tham gia vào các cuộc tranh cãi trên mạng cho tốn thời gian. Thi thoảng tôi có cmt cái gì mà không hợp nhãn các bạn thì xin lượng thứ. Vào voz cũng chỉ để đọc báo hàng ngày, truyện phiếm vài câu cho vui vẻ. Tôn trọng người khác, văn minh, không tranh cãi, không mạt sát, không giận dữ...

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top