Recent content by autosoft

  1. A

    HN Long Biên cần CPU đầu 6, 7 VGA chống cháy

    Quanh quanh gần Long Biên hoặc có ship cần những thứ sau: CPU i5, i7 đầu 6, hoặc 7 (có K hoặc none K) - không T RAM DDR4 4GB hoặc 8GB (2133 là ổn rồi) VGA chống cháy, ưu tiên con còn mới và không hoặc ít quạt càng tốt Bác nào có báo em với, zalo 097 sáu tám ......
Top