Recent content by bmthanhct

  1. B

    Cảnh sát Hàn Quốc tìm thấy thi thể của Thị trưởng Seoul

    Dũng cảm quá thì đi lấy nữa nước còn lại kìa. Dũng cảm thì đâu để mấy thằng mũi lỏ nó quyết định số phận của đất nước.
Top