david_villa

Signature

Cốc cốc!
Chào bà, chúng tôi đến tìm căn nhà trọ nơi ông bác tôi đã ở ngày xưa và dùng 1 viên gạch để qua mùa đông lạnh giá.
Các ông đến đúng chỗ rồi đấy, viên gạch ấy đang đứng trước mặt các ông đây.

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top