Dream_Sky

No

No
Location
Ha Noi

Signature

" Sau này Đảng sẽ giải trình toàn bộ tiền tham nhũng, hối lộ, xây tượng.... đều được dồn về chế tạo vũ khí hột nhơn. Tạo môi trường trong nước để nuôi dưỡng độ húng chó của nhân dân. Giả vờ yếu thế để ngoại bang xem thường. Viettel trong suốt quá trình quốc tế hoá đã thiết lập những căn cứ quân sự trên toàn thế giới.
Đế Quốc An Nam lại một lần nữa gầm ra lửa. Đảng ta minh bạch muôn đời. Dân ta bá chủ thế giới. "

By Reborn_From_Ashe

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top