dunghien

Signature

D700 - 85f/1.4D - 24-70 f/2.8G ED
Lavender-Cafe;28316434 said:
Cùng một công dạng háng thì nó phải chọn thằng nào có thể trả giá cao nhất, sao nó phải cam tâm chọn thằng nghèo? nhất là khi nó có đôi chút nhan sắc !
Top