• Chuỗi sự kiện cuối năm 2021 của VOZ đã bắt đầu với đợt đầu tiên được tài trợ bởi LG EStore, hãy viết đánh giá bất kỳ món đồ chơi nào của bạn và nhận voucher khủng. Chi tiết thêm tại đây.

heowaynguyencon

Signature

Uh, tui mập như heo, ngu như heo, dơ như heo, xấu như heo...
Uh, tui là heo, chịu chưa?

Following

Followers

Trophies

 1. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top