jynz4

Signature

Number 1 có 'dị vật', khách đòi bồi thường 3 thùng, Tân Hiệp Phát chỉ cho...1
AMD K6;75173674 said:
Đây là chương trình khuyến mãi dịp Tết của THP đó, với mỗi chai Number 1 có ruồi khách hàng sẽ nhận được 1 thùng Number 1 vô trùng.Trị giá giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top