• Chuỗi sự kiện cuối năm 2021 của VOZ đã bắt đầu với đợt đầu tiên được tài trợ bởi LG EStore, hãy viết đánh giá bất kỳ món đồ chơi nào của bạn và nhận voucher khủng. Chi tiết thêm tại đây.

Recent content by Lamductkd1

  1. Lamductkd1

    Dũng 'Trọc' bị bắt

    Bác ơi cho em xin cái link, hay cái này chỉ là chuyện nội bộ thoii?
  2. Lamductkd1

    Đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất do mực nước hồ chứa dâng cao

    Có khi nào trung quốc nó đang có dự án nào đó cần một nguồn năng lượng khổng lồ nên mới tạo mưa, kiếm cớ xả nước để chuyển sức nước thành năng lượng không nhỉ?
Top