levu103

vui vẻ, nhiệt tình, dễ nói chuyện :)

computer, thể thao....

Signature

"có 5 yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời 1 con người, thứ nhất là số phận, thứ 2 là điền trạch-nhà cửa, thứ 3 là mồ mả, thứ 4 là phu thê, thứ 5 là tâm. Trong đó tâm là quan trọng nhất".
Cho nên, trước mỗi quyết định của đời người, các bạn phải nghe tâm mình trước. Tâm mà tốt thì ngày nào cũng là ngày đẹp, tâm mà xấu thì chẳng có ngày nào là thuận với trời đất cả. Đừng yếu đuối mà tin vào tướng số làm gì.

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top