Recent content by M.Shadow

 1. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Còn skl sao fen :shame: via theNEXTvoz for iPhone
 2. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Nói chung cũng còn cơ hội, vài ngày nữa hên thì sẽ lại bull market, còn k thì như đầu 2018 th :sexy_girl: via theNEXTvoz for iPhone
 3. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  R u kidding :sexy_girl: Mới vào đây hay lúc nó ipo thế thím via theNEXTvoz for iPhone
 4. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Nay altcoin rớt mà usdt k lên như mọi khi, có vẻ hết hot rồi :stick: via theNEXTvoz for iPhone
 5. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Bull hoàng thúc húc dữ quá :sexy_girl: via theNEXTvoz for iPhone
 6. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Thì nay nó k bay là đẫm máu chung, hóng tiếp :shame: via theNEXTvoz for iPhone
 7. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Mai fx với phiên mỹ nghỉ lễ, k bik có bloody monday nữa ko :shame: via theNEXTvoz for iPhone
 8. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Avax hã thím, con này nó tách chart với btc lun :shame: via theNEXTvoz for iPhone
 9. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Bik ngay lun, chứ coin binance chả ai dụ đầu tư đâu :sexy_girl: via theNEXTvoz for iPhone
 10. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Chắc là đa cấp coin defi mới chưa list sàn rồi :shame: via theNEXTvoz for iPhone
 11. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  A đẩu của bị bull nói từ đời nào rồi :adore: via theNEXTvoz for iPhone
 12. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Link bay chua thúc via theNEXTvoz for iPhone
 13. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Thúc còn con nào ôm k thúc, chứ btc dump hay correction thì thoải mái th :shame: via theNEXTvoz for iPhone
 14. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Tuần rồi đẹp ăn x2 , nay thua lại vẫn còn x2. Chắc tạm ngưng th :go: via theNEXTvoz for iPhone
 15. M.Shadow

  thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

  Con zen này chó điên vãi đái, tối thức cả đêm vì nó, mà sáng zo lệnh bừa bị ăn lại, nay btc đấm vcl mà nó vẫn bay đc :adore: via theNEXTvoz for iPhone
Top