nguyencongvz

Signature

Trong đời người có ba điều quan trọng: thứ nhất là sống tử tế, thứ hai là tử tế, và thứ ba là phải tử tế – Henry James

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top