Recent content by No1.Corp

 1. No1.Corp

  thảo luận VCS Mùa Hè 2022 - CROSS THE LINE

  Cái này à Liên Minh Huyền Thoại: QTV gọi HLV của Boba Marines là "con cóc" và không có tư cách phán xét mình :shame:
 2. No1.Corp

  thảo luận VCS Mùa Hè 2022 - CROSS THE LINE

  Tìm em trư làm gì, em trư đang chơi adam :rolleyes:
 3. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Đm chó già doinb giờ mới biết ai là trụ cột team à mà ra vỗ vai:mad:
 4. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Xv vừa chui hôm thứ 7 không nhớ à:shame:
 5. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  The shit: chúng ta lâu lắm rồi không thua 0-2 nhi? Sọp: :shame: The off: làm luôn hôm nay cho nóng :what:
 6. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Thằng ale đánh ổn thật thôi hết mùa này kiếm team ngon hơn thôi chơi với chó già doinb làm gì để nó đì đọt =((
 7. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Xin link bộ này nào fen:love:
 8. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Bọn lng tay ngắn khó lấy trụ, bên wibu thì def lính tốt
 9. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Thằng ale bổ khiếp quá :after_boom:, sọp khuyến mại chó già doinb 1 gêm thôi:sure:
 10. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Nhìn hay thì trư khen thôi :sexy_girl:, chư trai thẳng nhé:sure:
 11. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  Sọp má bánh bao đáng iu quá, muốn bẹo má sọp quá :adore:
 12. No1.Corp

  thảo luận LPL Hè 2022 - 4 slot CKTG - cơ hội nào cho WBG ?

  @tuna3009 vào cổ vũ sọp đấm vỡ mặt old dog nào :ROFLMAO:
 13. No1.Corp

  thảo luận VCS Mùa Hè 2022 - CROSS THE LINE

  2 0 rồi chia cạc đi fen:love:
Top