Recent content by notokok11

 1. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Cái này thì anh sai rồi. Em chỉ chỉnh giúp anh như sau: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands_dispute#1956_Soviet%E2%80%93Japanese_Joint_Declaration Tóm tắt: Xô lấy 2 đảo trên, Nhật lấy 2 đảo dưới. Mỹ can thiệp, bắt Nhật đòi 4 đảo. Nếu không thì Mỹ chiếm luôn Okinawa. Không có Mỹ can...
 2. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Em xin nhận sai. Em biết cách Nga có được đảo của Nhật khác với cách chiếm đảo của tàu. Em đang dùng từ "Nga có được" chứ không "chiếm" vì đây là chiến lợi phẩm của Xô. Nhật tấn công Xô thì Xô đánh và có được. Nhưng ý em muốn nói là chủ quyền của đất nước thì phải lên tiếng. Hoàn cảnh và...
 3. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Tình trạng này giữa Nga-Nhật cũng giống như tàu-Việt. Nước lớn chiếm đảo của nước bé. Nước bé chưa chắc có thể lấy lại đảo nhưng vẫn khẳng định chủ quyền để nhắc nhở người dân không được quên. Vì nếu im lặng và không quan ngại hay phản đối thì xem như nước bé vĩnh viễn mất luôn đảo và không có...
 4. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Ý em nói là hàn đã chiếm đảo của Nhật rồi, nó còn muốn làm gì nữa? Nhật đánh Nga thì nó ngồi yên mà lo Ủn chứ còn quẩy Nhật gì đâu?
 5. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Comment của em chỉ là đang bàn về quân sự hàn và Nhật thôi. Em không có ý kiến gì về Nga và Nhật.
 6. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Đảo dokko/Takeshima thì hàn đang chiếm. Nhật và hàn tranh chấp mỗi cái này thôi mà cái đảo này nằm gần hàn hơn Nhật. Mà hàn còn lo Ủn hơi đâu mà đánh với Nhật. Tôi không biết hàn có cửa gì để ăn Nhật về mặt quân sự.
 7. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Abe cánh hữu thích Putin mà. Nga là nước hiền nhất với Nhật trong mấy nước có tranh chấp. Ngoài 2 cái đảo đó thì Nhật với Nga đâu có xích mích gì nữa đâu. Nhật chỉ tranh chấp 2 cái đảo dưới chứ không đâu có đòi cả quần đảo Kuril. Đảo Sakhalin coi như bỏ cho Nga rồi.
 8. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  SM-3 Nhật có từ 2007 rồi anh. SM-6 còn đang sản xuất mà. In December 2007, Japan conducted a successful test of an SM-3 block IA aboard JS Kongō against a ballistic missile. This was the first time a Japanese ship[clarify] was employed to launch the interceptor missile during a test of the...
 9. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Không có vụ Mỹ can thiệp là đã giải quyết xong từ năm 1956 rồi. 1956 2 bên kí hoà bình, chấm dứt chiến tranh và Xô còn đề nghị chia đôi cái quần đảo. Nhật chấp nhận lấy 2 cái đảo gần nhất. Giữa Okinawa với 2 cái đảo đó thì thà mất 2 đảo. 2 đảo mới sáp nhập vào cuối thế kỉ 19 mà đánh cũng gọn...
 10. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Nhiều anh cứ tưởng Nhật tham đòi hết 4 đảo nhưng được mấy người biết vụ này đâu: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands_dispute#1956_Soviet%E2%80%93Japanese_Joint_Declaration Tóm tắt: Xô lấy 2 đảo trên, Nhật lấy 2 đảo dưới. Mỹ can thiệp, bắt Nhật đòi 4 bốn đảo chứ không phải Nhật tham đòi...
 11. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  https://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands_dispute#1956_Soviet–Japanese_Joint_Declaration Tóm tắt: Xô lấy 2 đảo trên, Nhật lấy 2 đảo dưới. Mỹ can thiệp, bắt Nhật đòi 4 bốn đảo chứ không phải Nhật tham đòi hết. Không thì Mỹ chiếm luôn Okinawa nên đến nay vẫn chưa giải quyết xong.
 12. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Senkaku là giữa Nhật và tàu. Mà chính phủ Nhật bỏ tiền mua lại từ tư nhân mua cái đảo Senkaku và Nhật đang giữ cái đảo đó. Còn giữa Nhật và Nga thì em có ghi ở trên: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands_dispute#1956_Soviet%E2%80%93Japanese_Joint_Declaration Tóm tắt: Xô lấy 2 đảo trên...
 13. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  Trên wiki này có ghi: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands_dispute#1956_Soviet–Japanese_Joint_Declara Tóm tắt: Xô lấy 2 đảo trên, Nhật lấy 2 đảo dưới. Mỹ can thiệp, bắt Nhật đòi 4 bốn đảo. Không thì Mỹ chiếm luôn Okinawa nên đến nay vẫn chưa giải quyết xong.
 14. N

  Sửa đổi Hiến pháp Nga khiến tranh chấp quần đảo Kuril "không còn tồn tại": Đòn giáng nặng vào Nhật

  During the 1956 peace talks between Japan and the Soviet Union, the Soviet side proposed to settle the dispute by returning Shikotan and Habomai to Japan. In the final round of the talks, the Japanese side accepted the weakness of its claim to Iturup and Kunashiri and agreed to settle on the...
Top