Recent content by Quá khen 2

  1. Quá khen 2

    góp ý Tố cáo hành vi lạm quyền của mod Squall

    Kính mời BQL @vtalinh @Kacee @thuyvan vào xem xét hành vi lạm quyền nghiêm trọng của mod Squall Hôm thứ tư ngày 2/5, khi tôi đang thắc mắc tại sao bài viết bị xóa thì mod Squall vào K.I.A vĩnh viễn với thông báo ngắn gọn như bên dưới " chán rồi, KIA cả anh này và nick Frez Hà ". Lý do ban vì...
Top