thanh nien thon

Location
thôn Thượng

Signature

Thôn Thượng quê tôi đẹp tuyệt vời
Ao tù nước đọng, đỉa tập bơi
Chiều chiều thanh niên đi đập nhái
Cởi trần sơ vin vẫn yêu đời!​

Following

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top