XxXilluminatiXxX

Nhân bất thông kim cổ, mã ngưu như khâm cư.
Birthday
Jan 9, 1999 (Age: 22)
Location
Cửu trú lệnh nhân tiện, bần lai thân dã sơ!

Contact

Skype
vetri5172

Signature

Thủy thái thanh tắc vô ngư, nhân thái khẩn tắc vô trí. :<

Following

Trophies

 1. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top