New profile posts

Nắng gió phong trần chồn chân lãng tử...Vợ luyến con mong cản bước anh hào...Trời cao muôn dặm xa xôi tới đâu...Đi mãi rồi cũng đến chỗ quay đầu....
Lão Tôn đã trở lại!!! :sure:
Băng hoại hơn xưa :confident:
242747632_423792835749740_2610554320813863970_n.png

Chữ trên hình "Tôn Ngộ Không-Tiểu Nhật".
Ri=Nhật= mặt trời===>tiểu nhật= mặt trời bé con
chào ngưu đệ :boss:
Top