6 lý do khiến nhiều đàn ông ngày càng ngại kết hôn

À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn
thớt đây nhé: https://voz.vn/t/re-up-bo-sung-nhung-co-gai-dam-minh-quen.677726/page-1
via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Vợ thì vẫn cứ lấy thôi, nhưng vớ phải đứa ngu dốt hẹp hòi thì coi như tàn một đời chim, chìm một đời ghe, tương lai đen tối như tiền đồ chị Dậu, khổ cả 3 đời. Combo hủy diệt: ngu, nghèo, hẹp hòi :LOL: Anh nào mà trúng phải combo này không sớm thì muộn cũng phát điên
Không phải 1 đời đâu tận 3 đời đấy. Bố mẹ anh chị 1 đời, đời mình, đời con mình, đời cháu mình luôn.
 
À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn

via theNEXTvoz for iPhone
Lập thớt đê vào ưng
 
À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn

via theNEXTvoz for iPhone
biết cái tình huống này rồi, đã mang tiếng chọn lựa cả chục năm mà ny, ck ko phải elite, pơ phẹc làm chúng nó ha oai đc với bạn bè họ hàng thì có mà bị mn cười vào mặt nhục chết nên phải cố gồng. Cơ mà các anh elite, pơ phẹc thì múi mít theo đầy,lựa còn chả hết thì có rỗi hơi đâu mà phải đâm đầu vào mấy con mái vừa già vừa dẩm. Các ông mà lượn qua 1 vòng các app hẹn hò thì gái này nhiều như lá mùa thu, 33 35t mà làm hồ sơ ảnh ọt lung linh sang choảng lắm
 
À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn

via theNEXTvoz for iPhone
Lập đi thím 😘
 
biết cái tình huống này rồi, đã mang tiếng chọn lựa cả chục năm mà ny, ck ko phải elite, pơ phẹc làm chúng nó ha oai đc với bạn bè họ hàng thì có mà bị mn cười vào mặt nhục chết nên phải cố gồng. Cơ mà các anh elite, pơ phẹc thì múi mít theo đầy,lựa còn chả hết thì có rỗi hơi đâu mà phải đâm đầu vào mấy con mái vừa già vừa dẩm. Các ông mà lượn qua 1 vòng các app hẹn hò thì gái này nhiều như lá mùa thu, 33 35t mà làm hồ sơ ảnh ọt lung linh sang choảng lắm
Kko biết gái nếu nó lập thớt chửi đàn ông thì nó chửi gì nhỉ chửi ko kiếm tiền cho tiêu ko chiều chuồng hầu hạ toàn bắt rửa bát quét nhà r chán quá kiếm thằng khác thì đuổi giết :shame:
 
À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn

via theNEXTvoz for iPhone
Sale ô tô
Sale vàng bạc PNJ
Bank

Ngày nào cũng tiếp xúc vs thành phần dù có phông bạt, thì chí ít cũng có đôi dăm tỷ. Khi tiếp xúc vs thành phần đó thì sẽ nhiễm cái thói quen, phong cách của bộ phận đó, nên nghiễm nhiên cho mình đang ở level đó. Nhưng bọn nó quên rằng, đó là công việc. Sau 5h chiều, thì nó lại fải cởi đồng phục ra, còn ng`ta thì vẫn đang ở level đó mà, nên sự ảo tưởng này rất nguy hại, và độc hại hơn là cứ tiếp xúc ngày nay qua năm nọ, làm bọn này suy nghĩ, hành động cứ như bản thân đang ở level đó. Nên bọn nó ế, dẫm là bt thôi. Ae nghe mình, gặp loại này nên né từ đầu, vì dù có quen, cưới đi chăng nữa sẽ rất khó để thay đổi suy nghĩ. Lúc ae gặp vấn đề trong công việc, bị sa thải, bị giảm lương thì lúc đó mới thấy thấm.
 
À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn

via theNEXTvoz for iPhone

lập đi xong tag em nhé
xd1H8sS.jpeg
 
Tội nghiệp my friend chưa hiểu sự đời, tôi thấy mấy lão sếp thành công đến mức tôi phải ngưỡng mộ vậy mà cưới phải vợ ngoại tình rồi. Tôi đi làm lương 20tr/tháng, ông bà già có vài căn nhà cho thuê, nhà có Fortuner & SH, có người giúp việc. Tuy không giàu hơn ai nhưng đủ sống, tôi không hiểu tại sao phải kết hôn để làm gì. Bà già cứ thúc nói “Sau này tụi tao trăm tuổi thì vợ chồng mày lo cho nhau”. Tôi cười vì với tư tưởng khai phóng bây giờ thì tôi sợ khi tôi ỉa chây đái dầm thì con vợ dụ tôi sang tên nhà cửa để nó đi theo trai đấy chứ. Tôi thấy cuộc sống của tôi ổn, chán thì học đàn & học nâng cao, buồn thì rủ bạn đi nhậu hoặc nuôi chó, tôi cũng tiết kiệm không phá của, mốt có dư thì đi mua đất nên lúc già chắc cũng đủ tiền thuê hộ lý chùi đít. Tôi chỉ tha thiết mong nhà nước hợp pháp hoá chuyện chơi đuỹ thôi, để lúc cần “xả” thì cũng đỡ hồi hộp bị CA úp sọt. :shame:
Anh đừng chơi đũy. Tiếp cả ngàn khách nên lắm bệnh tật. Có điều kiện cứ bao nuôi 1 em sinh viên ngoan ngoãn là dc
 
À ** mẹ còn kể thiếu cho ae, còn 1 tư tưởng hãm loz hơn cả thực dụng quá đà, ấy là tư tưởng nhà tuyển dụng: nghĩa là chúng nó sẽ chọn mãi, chọn hoài, tiêu chí là lọc từ con này con kia bạn nó, bao giờ kiếm dc thì yêu thì cưới, còn chưa dc thì thành anh giai mưa bạn ** hết. Mà còn level hãm hơn ấy là chia vòng xét tuyển, kiểu m giàu thì mới qua vòng gửi xe thôi, sau đó các vòng trong sẽ test nhân cách, sở thích bla blo... ôi dume, bạn tôi 1 đống luôn nhé. Kiểu lúc đầu muốn chồng giàu, ok tuỳ mày, nhg sau đó đòi phải cao, rồi phải gia thế, rồi tính cách, rồi chiều... ôi dume, cười ỉa con mẹ ra quần. Mà tệ nhất là mấy con đó lại chơi với nhau, buff tinh thần nhau lên, đến mức 29 30t mà đ con nào có ny cả. Đòi cao quá mà :LOL: tuổi càng cao càng đòi hỏi cao :LOL:
Tôi bảo là yêu đương cũng như thị trường lao động, m ko chốt từ lúc trẻ khoẻ thì lúc lớn phải giảm dần đi, nhưng mà đéo :LOL:) ae muốn nghe tôi lập hẳn thớt luôn

via theNEXTvoz for iPhone
Lập đi bác. Cuối tuần có cái tám với ae cho vui
 
Chưa kết hôn vì chưa tìm thấy người mẹ thứ 2 thôi.
Giờ kiếm được người con gái chung thuỷ, đảm đang, tần tảo, có nghiêm khắc có dịu dàng, chịu thương chịu khó như mẹ tôi là quá khó
4gmOAMB.png
Nếu có người như thế nhưng răng hô, hoặc sứt môi... Có cưới không mai phen 😂
 

6 lý do khiến nhiều đàn ông ngày càng ngại kết hôn​

https://vietnamnet.vn/6-ly-do-khien-nhieu-dan-ong-khong-muon-ket-hon-2085208.html
Ơn nữ quyền cực đoan chứ sao. Ko phải tự nhiên nhiều nhà nghiên cứu (bao gồm cả nữ) tuyên bố rằng chính phụ nữ đang hại phụ nữ.

Đám nhân danh metoo đi vu cáo người khác để ăn bồi thường + bú fame khiến cơ hội việc làm của phụ nữ nói chung giảm xuống rõ rệt. Dưới sự bảo hộ tuyệt đối của thổ tả (ngồi xổm lên pháp luật khi tố cáo ko cần bằng chứng, được bảo mật danh tính & có sai cũng ko phải chịu trách nhiệm), đàn ông bắt đầu ko muốn tuyển cấp dưới là nữ, từ chối làm việc riêng với đối tác nữ, ngại tán tỉnh, sợ vợ cũ... vì chưa bao giờ huỷ hoại cuộc đời 1 người đàn ông lại dễ dàng đến vậy. Chỉ cần bị cáo buộc thì danh tiếng, công việc, địa vị xã hội bao nhiêu năm phấn đấu mất hết; và dù được minh oan thì những thứ đó vẫn khó mà trở lại
Những nạn nhân của quấy rối và lạm dụng tình dục thật sự cũng vạ lây khi họ khó tố cáo hơn vì xã hội bắt đầu e dè sau nhiều vụ vu cáo hãm hại từ đám nữ dẩm

Hôn nhân chắc chắn là ko thể thoát, cơn tâm thần mang tên "thanh xuân của phụ nữ", rồi những định kiến mới như phụ nữ ko cần nội trợ, ko cần đẻ, ko cần... còn đàn ông phải thành đạt, có nhà, có xe... Những áp đặt lố bịch này khiến đàn ông chạy rẽ cả đất, làm những người phụ nữ chỉ mong 1 gia đình hạnh phúc vợ chồng chung lưng đấu cật phấn đấu cũng ăn đòn theo khi trào lưu kết hôn muộn hoặc ko kết hôn nổi lên ở cả Á lẫn Âu


198055036_2917006101887616_6567250214135727820_n.jpg

Ps: Có 1 tiên đoán mà ta đã từng nói từ lâu, đó là lực lượng chống lại nữ quyền cực đoan sẽ ko phải đàn ông hay chủ nghĩa nam quyền cực đoan (Redpill) mà sẽ chính là phụ nữ. Bởi đến 1 lúc chính phụ nữ sẽ phải đứng lên tát vỡ mồm bọn này và gào to:
- Hãy để yên cho phụ nữ được tự do làm những điều họ thích. Ép buộc phụ nữ vào khuôn mẫu truyền thống để phục vụ đàn ông hay khuôn mẫu hiện đại để phục vụ nữ quyền cực đoan thì đều toxic y như nhau

1670043224586.png

1670043243840.png


1670043989953.png

1670044955414.png
 
Last edited:
tôi nói chuyện với gái nhiều, mà đa số là mấy em 19, 20 tuổi
hỏi quan điểm bao nhiêu là độ tuổi hợp lý để cưới chồng, mấy em toàn trả lời 30-35
định nói mấy em tuổi đó có cc mà thằng nào thèm lấy, nhưng thôi :go:
30-35 thì thiếu quái gì ông 40-50 húp vội nếu chịu mấy ông goá vợ hay li dị thì khéo còn vớ được mấy anh già giầu có phong độ:big_smile:

Còn thích trẻ thì chả thiếu mấy thằng hai mấy chịu chui trạn, hoặc tỉnh lẻ ất ơ nhà vợ cho nhà với tạo công ăn việc làm :big_smile:

Nhưng mấy chị đòi trai trẻ phải thành đạt phong độ ngời ngời cơ
 
30-35 thì thiếu quái gì ông 40-50 húp vội nếu chịu mấy ông goá vợ hay li dị thì khéo còn vớ được mấy anh già giầu có phong độ:big_smile:

Còn thích trẻ thì chả thiếu mấy thằng hai mấy chịu chui trạn, hoặc tỉnh lẻ ất ơ nhà vợ cho nhà với tạo công ăn việc làm :big_smile:

Nhưng mấy chị đòi trai trẻ phải thành đạt phong độ ngời ngời cơ
mà tôi thấy mấy nữ tuổi đó chắc cũng suy nghĩ không có mối tốt thôi thà ở giá, khỏi chồng con
 
Back
Top