HN AMD Ryzen 5 1400

yeuthaoquyen_anhtu

Đã tốn tiền
Em cần pass con R5 1400 do vừa mua được R3 3100
Tình trạng không lỗi lầm, hbh.
Đi kèm tản zin.
Em ở Mỹ Đình.
1200k ạ!!
0971 Sáu sáu sáu 894
0924 541 Năm Năm Năm
 
Top