thảo luận Arsenal FC Official VOZ: The ARTeta Of Football 2024/2025

vô kỳ học qq à, ở nhà tự tìm sách trời tây mà học đi chứ chờ đợi làm gì
ZRwP0FL.gif
Hè bận DSA với MM rồi bạn
 
Không cho pass thì làm sao lùa được gà những khoá sau
Lủ vừa học vừa chơi đã đóng lắm tiền rồi còn cho ló tạch nữa thì ló kiện chết, lúc đấy ai dám học nửa. Phải cho pass để còn cắt tiết gà lứa mới chứ
Thật ,hệ vừa học vừa làm mà để học lại là phải tệ lắm, hồi xưa tôi cũng có vô thi lại lớp dược cho ông anh người quen cũng học hệ vừa học vừa làm
Dkm mình bảo với ổng em có biết lol gì về dược đâu mà anh kêu e thi, mà thi lại nữa tạch thì sao. Ổng mới bảo mày yên tâm vô thi lanh tay lẹ mắt chút giúp anh là đảm bảo đâu
 
Back
Top