thắc mắc Bác nào biết bệnh này là như nào không?

shire_phoenix88

Junior Member
06617134-E48C-4008-BDDD-06502D1E71EA.jpeg
Em cứ restart lại thì nó hết nhưng bật được một lúc nó lại bị thế
 
Top