HN Bán 1231v3,Nguồn seasonic bronze, ram ddr3, ssd 128gb, Case SAMA Viking,.....

thetienboyka

Junior Member
Như tít mình cần bán:
Chip Xeon 1231v3: 1500k
Nguồn Seasonic M12II Bronze 520w: bay
SSD adata 128gb: bay
Ram: 20gb: 2x8gb+1x4gb ( tất cả 1600): bay
Case Sama Viking V01 White:bay
Main H97 Giga gãy 1 chân socket: bay

LH: 0967890503
 

Attachments

 • cbbe75703deaccb495fb.jpg
  cbbe75703deaccb495fb.jpg
  218.8 KB · Views: 120
 • d383c0fd8b677a392376.jpg
  d383c0fd8b677a392376.jpg
  300.7 KB · Views: 126
 • z2240591150299_0d553c0a7b6013bc486d7ec211fbaedb.jpg
  z2240591150299_0d553c0a7b6013bc486d7ec211fbaedb.jpg
  573.2 KB · Views: 49
 • z2240591038241_402362cf59ac7cd4764b931c9b012300.jpg
  z2240591038241_402362cf59ac7cd4764b931c9b012300.jpg
  300.9 KB · Views: 42
 • z2240591057862_52c41b2a78bdab4b6fd344db82aa9505.jpg
  z2240591057862_52c41b2a78bdab4b6fd344db82aa9505.jpg
  567.9 KB · Views: 33
 • z2240591150299_0d553c0a7b6013bc486d7ec211fbaedb.jpg
  z2240591150299_0d553c0a7b6013bc486d7ec211fbaedb.jpg
  573.2 KB · Views: 39
Last edited:
Top