HN Bán Asus Gtx1060 6G

thừa 1 em như tít, đã hbh, hình thức các bác xem tự đánh giá
z2177549013686_820f7ababe2f3a9c899a573d51729fcf.jpg
z2177549013688_4ca92aefc78ba8c3444a530ca47155b7.jpg
z2177549015589_739cc62c16a7066f47f005ef104522d5.jpg
z2177549013689_9dc62bf0083fbaae79ca1a4f6d723e71.jpg
z2177549013687_68397988c802f15fa9cc641cc5c9a72a.jpg

bayyyyyyyyyyy
 
Last edited:
Top