SG Bán asus Z77

MrFlan

Senior Member
Bán main như hình có fe. Tình trạng test G2030 lên bt nhưng G1630 ko nhận.
Giá ra đi: 1tr
2020c76839c7-9075-42d1-8f76-e94a0218f62d.png
2020a3a8ac78-3500-4f89-8770-0003f14fc1a5.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top