HN Bán con BenQ Xl2411z hbh

SH!T

Junior Member
Như tít. Màn ngon, hình thức đẹp nguyên tem hbh. Bắn fps phê lòi.
Màn hbh rồi.
Bán 3tr2 có fix
Ae lhe chữ ký nhé. Đủ dây nguồn và cáp.
 
Top