SG Bán dàn máy Core I7 8700, Giga B360M Aorus, Asus GTX 1070 Strix, Ram 16G, SSD 256G NVME.

Top