HN Bán em main zh77g43 + tìm bechtae

TieuPhongLOVEACHAU

Junior Member
thế là bị thuốc ạ :D e vừa soi thông số xong mới tóa hỏa,đầu tiên cũng tưởng Z :D
Nếu br soi thông số so sánh vs z77g43 thì ko khác gì nhau cả. Khác về con chipset thôi còn mọi thứ như nhau. Nhưng br bán cho mình đúng là treo đầu dê bán thịt mèo
 
Top