HN Bán Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming

rangdaitoi

Senior Member
Em cần bán Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8GB. Hình thức ổn. Giá: DONE

FREE SHIP HN CHO BÁC NÀO CẦN!
______________
SĐT: O9323.99.894
Add: 376 Bưởi

z3708092093335_c463f949348c4aa9f21971ad77d247a1.jpg

z3708092082216_e4b2d6a990ec7fbfd446bdbd62fc32ac.jpg

z3708092111419_7b483ac8317dc7c440df7d426fc26942.jpg
 
Last edited:
Top