HN Bán hd 6870 vs hỏi lỗi của màn

chayoteisme

Đã tốn tiền
Nhà thừa con hd 6870 bản ref trước mua của thím @Chatvx19+ còn sáng đẹp bán DONEEEEEEEEEE
Lh 0979722596
Tiện e có con màn lg, trước bị va đập mặt sau của góc màn giờ thành ra cứ hiển thị màu đen xì là bị mưa + ám đỏ. Hiển thị màu khác hoàn toàn bt. Hơi đen cũng bt, chỉ đen xì hẳn mới bị. Các bác bắt bệnh giúp e phát.
2021cd8640a2-d3e2-4395-8d79-e3158e25a83f.png

2021d4e0a0c0-3dc9-46c5-907b-19ac8ea78d63.png

2021e3a959fd-322d-48d5-a2eb-70088bb37aed.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Top