HN Bán main, cpu, ram, ssd, màn hình ,...

A&F

Junior Member
Done! Nhờ mod đi ngang xoá hộ em nhé. Thanks a lot!
 
Last edited:

Wind-Blade

Senior Member
:D con đấy đang dùng ở nhà, mua con đểu hơn tí để vứt cơ quan
Cơ quan chơi mấy con màn vuông 17" nhìn đau hết cả mắt >"<
cho đỡ phải xác macbook đi
 
Top