HN Bán PSU SAMA Amor 750 full module (fullbox) cầm bảo hành về (hình thức khá mới).

Mình có 1 chú Sama Amor 750W full module (đã bán)
1047725ba8dc56820fcd.jpg
bd759e2378a486fadfb5.jpg

.
 
Last edited:
Top