HN bán và tìm mấy thanh ddr3

hell.angel_9x

Đã tốn tiền
Ông có thừa không thì cho tôi xin cái dây nối dài cpu 4 pin.
Con case dị quá main nó lại lộn ngược nên dây nguồn nó không tới.

0e03508640debf80e6cf.jpg
 
Top