TQ Bán vài trăm con CPU - E3 1220v3 hiệu năng tương đương i5 4570 socket 1150 giá XEON rẻ hơn rất nhiều

Top