SG [BÁN] VGA ROG 1070

dreamsofdolls

Junior Member
Tình hình là do e vừa nâng cấp nên dư ra con 1070 Asus ROG cần bán
Tình trạng: tem Viết Sơn lúc mua của bác Đông Hy còn bh 1 năm xài thời bão giá tới giờ có box khác seri còn tem void, bao test 1 tuần
Giá: bay
1655172464634.png

1655172659006.png
 
Last edited:
Top