Bình Ngô Đại Chiến trailer

lucasho2312

Senior Member
Xem ủng hộ sử Việt nhéThành Lộc lồng Trần Hiệp. Đức Thịnh lồng Nguyễn Xí.
 

Frozen0rchid

Senior Member
thế là drop luôn cái vụ thành đa bang à :shame: Hóa ra là nó ra hết từ 8 đời rồi mà mình éo biết :ops:
 
Top