Buget 2tr mua quà tết biếu nhà người yêu???

Stone™

Đã tốn tiền
Biếu thì biếu trước tết thôi. Với nhà gái neo người bố trí chạy qua nhà gái xem có gì phụ giúp chuẩn bị tết, thiếu gì mua sắm thêm. Đến mống 3 biếu gì nữa. Lúc đấy sang lì xì người lớn thôi.
 
Top