Các bác nghĩ thỏa thuận này có hiệu lực pháp luật k?

Top