thảo luận Cảm biến ảnh của điện thoại iphone 11 Pro và iPhone 11 có phải của SONY

Cảm biến ảnh của điện thoại iphone 11 Pro và iPhone 11 có phải của SONY
xem video của nó chất lượng quá
 
Top